User Tools

Site Tools


30-17891-buraliforti-la-gi

Buraliforti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17891
Đặt tên theo Cesare Burali-Forti
Tên thay thế 1999 EA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8897013
Viễn điểm quỹ đạo 3.2088499
Độ lệch tâm 0.2587301
Chu kỳ quỹ đạo 1486.7009643
Độ bất thường trung bình 6.01516
Độ nghiêng quỹ đạo 11.87168
Kinh độ của điểm nút lên 352.45968
Acgumen của cận điểm 286.98141
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17891 Buraliforti (1999 EA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17891 Buraliforti
30-17891-buraliforti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)