User Tools

Site Tools


30-17892-morecambewise-la-gi

Morecambewise
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 15 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17892
Đặt tên theo Morecambe và Wise
Tên thay thế 1999 EO5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0694258
Viễn điểm quỹ đạo 2.4213090
Độ lệch tâm 0.0783576
Chu kỳ quỹ đạo 1228.9367915
Độ bất thường trung bình 243.84035
Độ nghiêng quỹ đạo 3.84143
Kinh độ của điểm nút lên 324.71488
Acgumen của cận điểm 243.38388
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

17892 Morecambewise (1999 EO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 3 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17892 Morecambewise
30-17892-morecambewise-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)