User Tools

Site Tools


30-17893-arlot-la-gi

Arlot
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 17 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17893
Tên thay thế 1999 FO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8983231
Viễn điểm quỹ đạo 2.6443885
Độ lệch tâm 0.1642335
Chu kỳ quỹ đạo 1250.3344210
Độ bất thường trung bình 149.54054
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96577
Kinh độ của điểm nút lên 1.85015
Acgumen của cận điểm 303.71076
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17893 Arlot (1999 FO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 3 năm 1999 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17893 Arlot
30-17893-arlot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)