User Tools

Site Tools


30-17897-gallardo-la-gi

Gallardo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi LONEOS
Nơi khám phá [1]
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17897
Tên thay thế 1999 FV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0797698
Viễn điểm quỹ đạo 2.7071310
Độ lệch tâm 0.1310579
Chu kỳ quỹ đạo 1352.4931521
Độ bất thường trung bình 144.15918
Độ nghiêng quỹ đạo 1.52465
Kinh độ của điểm nút lên 25.05739
Acgumen của cận điểm 177.66791
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17897 Gallardo (1999 FV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi LONEOS ở.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17897 Gallardo
30-17897-gallardo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)