User Tools

Site Tools


30-17900-leiferman-la-gi

Leiferman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17900
Tên thay thế 1999 FO24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9829086
Viễn điểm quỹ đạo 2.5708634
Độ lệch tâm 0.1291138
Chu kỳ quỹ đạo 1254.9035793
Độ bất thường trung bình 226.03985
Độ nghiêng quỹ đạo 4.42618
Kinh độ của điểm nút lên 216.37245
Acgumen của cận điểm 348.66907
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

17900 Leiferman (1999 FO24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17900 Leiferman
30-17900-leiferman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)