User Tools

Site Tools


30-17902-britbaker-la-gi

Britbaker
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17902
Tên thay thế 1999 FM26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0796234
Viễn điểm quỹ đạo 2.5622300
Độ lệch tâm 0.1039685
Chu kỳ quỹ đạo 1291.4886236
Độ bất thường trung bình 179.28800
Độ nghiêng quỹ đạo 7.64022
Kinh độ của điểm nút lên 196.76335
Acgumen của cận điểm 32.77279
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17902 Britbaker (1999 FM26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17902 Britbaker
30-17902-britbaker-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)