User Tools

Site Tools


30-17904-annekoupal-la-gi

Annekoupal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17904
Tên thay thế 1999 FW30
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0576509
Viễn điểm quỹ đạo 2.5113083
Độ lệch tâm 0.0992912
Chu kỳ quỹ đạo 1261.1865937
Độ bất thường trung bình 323.84521
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53514
Kinh độ của điểm nút lên 169.66255
Acgumen của cận điểm 282.32192
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17904 Annekoupal (1999 FW30) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17904 Annekoupal
30-17904-annekoupal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)