User Tools

Site Tools


30-17905-kabtamu-la-gi

Kabtamu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17905
Tên thay thế 1999 FM31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0862900
Viễn điểm quỹ đạo 2.7911978
Độ lệch tâm 0.1445227
Chu kỳ quỹ đạo 1391.0659715
Độ bất thường trung bình 115.74262
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70296
Kinh độ của điểm nút lên 157.20763
Acgumen của cận điểm 74.83903
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17905 Kabtamu (1999 FM31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17905 Kabtamu
30-17905-kabtamu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)