User Tools

Site Tools


30-17907-danielgude-la-gi

Danielgude
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17907
Tên thay thế 1999 FQ33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1733813
Viễn điểm quỹ đạo 2.8973297
Độ lệch tâm 0.1427706
Chu kỳ quỹ đạo 1474.5405219
Độ bất thường trung bình 19.50494
Độ nghiêng quỹ đạo 5.14541
Kinh độ của điểm nút lên 34.65340
Acgumen của cận điểm 247.76208
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17907 Danielgude (1999 FQ33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17907 Danielgude
30-17907-danielgude-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)