User Tools

Site Tools


30-17908-chriskuyu-la-gi

Chriskuyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17908
Tên thay thế 1999 FL34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9436288
Viễn điểm quỹ đạo 2.7273128
Độ lệch tâm 0.1677786
Chu kỳ quỹ đạo 1303.6472574
Độ bất thường trung bình 194.66435
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55465
Kinh độ của điểm nút lên 156.06173
Acgumen của cận điểm 45.58962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.6

17908 Chriskuyu (1999 FL34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 17908 Chriskuyu
30-17908-chriskuyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)