User Tools

Site Tools


30-17909-nikhilshukla-la-gi

Nikhilshukla
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17909
Tên thay thế 1999 FC35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3777522
Viễn điểm quỹ đạo 3.1435362
Độ lệch tâm 0.1386966
Chu kỳ quỹ đạo 1675.3828459
Độ bất thường trung bình 260.10500
Độ nghiêng quỹ đạo 8.58785
Kinh độ của điểm nút lên 173.50670
Acgumen của cận điểm 131.42104
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17909 Nikhilshukla (1999 FC35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17909 Nikhilshukla
30-17909-nikhilshukla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)