User Tools

Site Tools


30-17910-munyan-la-gi

Munyan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17910
Tên thay thế 1999 FG37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2793100
Viễn điểm quỹ đạo 2.9518786
Độ lệch tâm 0.1285690
Chu kỳ quỹ đạo 1545.0907702
Độ bất thường trung bình 168.13433
Độ nghiêng quỹ đạo 8.61136
Kinh độ của điểm nút lên 206.38035
Acgumen của cận điểm 195.81848
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17910 Munyan (1999 FG37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17910 Munyan
30-17910-munyan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)