User Tools

Site Tools


30-17914-joannelee-la-gi

Joannelee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 20 tháng 3 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17914
Tên thay thế 1999 FA54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0691109
Viễn điểm quỹ đạo 2.7448719
Độ lệch tâm 0.1403746
Chu kỳ quỹ đạo 1363.9870220
Độ bất thường trung bình 105.92493
Độ nghiêng quỹ đạo 3.64756
Kinh độ của điểm nút lên 275.82710
Acgumen của cận điểm 329.20146
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17914 Joannelee (1999 FA54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 3 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17914 Joannelee
30-17914-joannelee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)