User Tools

Site Tools


30-17917-cartan-la-gi

Cartan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17917
Đặt tên theo Élie Cartan
Tên thay thế 1999 GN5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1473191
Viễn điểm quỹ đạo 2.9988069
Độ lệch tâm 0.1654619
Chu kỳ quỹ đạo 1507.5580796
Độ bất thường trung bình 33.64915
Độ nghiêng quỹ đạo 1.15690
Kinh độ của điểm nút lên 244.96590
Acgumen của cận điểm 14.56941
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

17917 Cartan (1999 GN5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17917 Cartan
30-17917-cartan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)