User Tools

Site Tools


30-17921-aldeobaldia-la-gi

Aldeobaldia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17921
Tên thay thế 1999 GC13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1809604
Viễn điểm quỹ đạo 2.4705728
Độ lệch tâm 0.0622617
Chu kỳ quỹ đạo 1295.5304738
Độ bất thường trung bình 202.64302
Độ nghiêng quỹ đạo 7.59688
Kinh độ của điểm nút lên 115.06883
Acgumen của cận điểm 94.64894
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17921 Aldeobaldia (1999 GC13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17921 Aldeobaldia
30-17921-aldeobaldia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)