User Tools

Site Tools


30-17926-jameswu-la-gi

Jameswu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17926
Tên thay thế 1999 GA18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9816527
Viễn điểm quỹ đạo 2.4194991
Độ lệch tâm 0.0994845
Chu kỳ quỹ đạo 1192.3478296
Độ bất thường trung bình 231.57170
Độ nghiêng quỹ đạo 4.32136
Kinh độ của điểm nút lên 16.88469
Acgumen của cận điểm 230.50759
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17926 Jameswu (1999 GA18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17926 Jameswu
30-17926-jameswu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)