User Tools

Site Tools


30-17927-ghoshal-la-gi

Ghoshal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17927
Tên thay thế 1999 GL20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1135088
Viễn điểm quỹ đạo 2.3615818
Độ lệch tâm 0.0554342
Chu kỳ quỹ đạo 1222.5205814
Độ bất thường trung bình 296.62165
Độ nghiêng quỹ đạo 4.64373
Kinh độ của điểm nút lên 81.30940
Acgumen của cận điểm 81.20390
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17927 Ghoshal (1999 GL20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17927 Ghoshal
30-17927-ghoshal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)