User Tools

Site Tools


30-17928-neuwirth-la-gi

Neuwirth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 15 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17928
Tên thay thế 1999 GJ21
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0563850
Viễn điểm quỹ đạo 2.8290328
Độ lệch tâm 0.1581539
Chu kỳ quỹ đạo 1394.4597880
Độ bất thường trung bình 3.46622
Độ nghiêng quỹ đạo 6.98839
Kinh độ của điểm nút lên 34.78881
Acgumen của cận điểm 319.58304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

17928 Neuwirth (1999 GJ21) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17928 Neuwirth
30-17928-neuwirth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)