User Tools

Site Tools


30-17930-kennethott-la-gi

Kennethott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17930
Tên thay thế 1999 GE24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8949753
Viễn điểm quỹ đạo 2.5646491
Độ lệch tâm 0.1501637
Chu kỳ quỹ đạo 1216.1884411
Độ bất thường trung bình 173.68721
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79071
Kinh độ của điểm nút lên 208.91380
Acgumen của cận điểm 87.67924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17930 Kennethott (1999 GE24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17930 Kennethott
30-17930-kennethott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)