User Tools

Site Tools


30-17932-viswanathan-la-gi

17932 Viswanathan là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1320.7782598 ngày (3.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-17932-viswanathan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)