User Tools

Site Tools


30-17933-haraguchi-la-gi

Haraguchi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17933
Tên thay thế 1999 GM36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8993089
Viễn điểm quỹ đạo 2.5644317
Độ lệch tâm 0.1490057
Chu kỳ quỹ đạo 1217.8725640
Độ bất thường trung bình 204.50039
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40108
Kinh độ của điểm nút lên 243.69123
Acgumen của cận điểm 18.31786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17933 Haraguchi (1999 GM36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17933 Haraguchi
30-17933-haraguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)