User Tools

Site Tools


30-17934-deleon-la-gi

Deleon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17934
Tên thay thế 1999 GK39
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2071274
Viễn điểm quỹ đạo 2.5270792
Độ lệch tâm 0.0675830
Chu kỳ quỹ đạo 1330.2223374
Độ bất thường trung bình 147.95645
Độ nghiêng quỹ đạo 6.69648
Kinh độ của điểm nút lên 51.79237
Acgumen của cận điểm 174.10616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17934 Deleon (1999 GK39) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17934 Deleon
30-17934-deleon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)