User Tools

Site Tools


30-17936-nilus-la-gi

Nilus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 24 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17936
Tên thay thế 1999 HE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1060440
Viễn điểm quỹ đạo 2.4108270
Độ lệch tâm 0.0674766
Chu kỳ quỹ đạo 1239.6810755
Độ bất thường trung bình 348.11157
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16990
Kinh độ của điểm nút lên 273.17462
Acgumen của cận điểm 203.70223
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

17936 Nilus (1999 HE3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 4 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17936 Nilus
30-17936-nilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)