User Tools

Site Tools


30-17938-tamsendrew-la-gi

Tamsendrew
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 4 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17938
Tên thay thế 1999 HW6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9073171
Viễn điểm quỹ đạo 2.8036263
Độ lệch tâm 0.1902611
Chu kỳ quỹ đạo 1320.4296546
Độ bất thường trung bình 198.53334
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78701
Kinh độ của điểm nút lên 209.46003
Acgumen của cận điểm 338.81619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17938 Tamsendrew (1999 HW6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 4 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17938 Tamsendrew
30-17938-tamsendrew-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)