User Tools

Site Tools


30-17941-horbatt-la-gi

Horbatt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17941
Tên thay thế 1999 JW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8363753
Viễn điểm quỹ đạo 2.5124945
Độ lệch tâm 0.1554701
Chu kỳ quỹ đạo 1171.1649050
Độ bất thường trung bình 92.54147
Độ nghiêng quỹ đạo 20.28415
Kinh độ của điểm nút lên 65.90442
Acgumen của cận điểm 358.30538
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

17941 Horbatt (1999 JW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 1999 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17941 Horbatt
30-17941-horbatt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)