User Tools

Site Tools


30-17945-hawass-la-gi

Hawass
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 14 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17945
Đặt tên theo Zahi Hawass
Tên thay thế 1999 JU8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3123208
Viễn điểm quỹ đạo 2.8336188
Độ lệch tâm 0.1013028
Chu kỳ quỹ đạo 1507.4762026
Độ bất thường trung bình 75.64598
Độ nghiêng quỹ đạo 2.24126
Kinh độ của điểm nút lên 268.85361
Acgumen của cận điểm 320.58917
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17945 Hawass (1999 JU8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 5 năm 1999 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17945 Hawass
30-17945-hawass-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)