User Tools

Site Tools


30-17950-grover-la-gi

Grover
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17950
Tên thay thế 1999 JS18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9417804
Viễn điểm quỹ đạo 2.7264104
Độ lệch tâm 0.1680801
Chu kỳ quỹ đạo 1302.4958280
Độ bất thường trung bình 100.93830
Độ nghiêng quỹ đạo 6.71647
Kinh độ của điểm nút lên 357.44016
Acgumen của cận điểm 328.13526
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17950 Grover (1999 JS18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17950 Grover
30-17950-grover-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)