User Tools

Site Tools


30-17951-fenska-la-gi

Fenska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17951
Tên thay thế 1999 JO19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0449934
Viễn điểm quỹ đạo 2.5158234
Độ lệch tâm 0.1032337
Chu kỳ quỹ đạo 1257.8167634
Độ bất thường trung bình 122.35826
Độ nghiêng quỹ đạo 3.28693
Kinh độ của điểm nút lên 294.85243
Acgumen của cận điểm 35.71764
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

17951 Fenska (1999 JO19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17951 Fenska
30-17951-fenska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)