User Tools

Site Tools


30-17952-folsom-la-gi

Folsom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17952
Tên thay thế 1999 JT19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0989033
Viễn điểm quỹ đạo 2.5462533
Độ lệch tâm 0.0963046
Chu kỳ quỹ đạo 1292.8673978
Độ bất thường trung bình 184.17467
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87049
Kinh độ của điểm nút lên 268.82253
Acgumen của cận điểm 326.72563
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17952 Folsom (1999 JT19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17952 Folsom
30-17952-folsom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)