User Tools

Site Tools


30-17954-hopkins-la-gi

Hopkins
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17954
Tên thay thế 1999 JP20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0407654
Viễn điểm quỹ đạo 2.5028958
Độ lệch tâm 0.1017088
Chu kỳ quỹ đạo 1250.7264636
Độ bất thường trung bình 257.08072
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07268
Kinh độ của điểm nút lên 38.90269
Acgumen của cận điểm 144.71085
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17954 Hopkins (1999 JP20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17954 Hopkins
30-17954-hopkins-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)