User Tools

Site Tools


30-17955-sedransk-la-gi

Sedransk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17955
Tên thay thế 1999 JZ22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5269748
Viễn điểm quỹ đạo 2.7902302
Độ lệch tâm 0.0495101
Chu kỳ quỹ đạo 1583.3559035
Độ bất thường trung bình 39.15365
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16315
Kinh độ của điểm nút lên 224.79695
Acgumen của cận điểm 343.34734
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

17955 Sedransk (1999 JZ22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17955 Sedransk
30-17955-sedransk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)