User Tools

Site Tools


30-17956-andrewlenoir-la-gi

Andrewlenoir
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17956
Tên thay thế 1999 JC28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0698347
Viễn điểm quỹ đạo 2.4020737
Độ lệch tâm 0.0742947
Chu kỳ quỹ đạo 1221.2168103
Độ bất thường trung bình 316.44257
Độ nghiêng quỹ đạo 1.94889
Kinh độ của điểm nút lên 208.02278
Acgumen của cận điểm 302.54723
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

17956 Andrewlenoir (1999 JC28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17956 Andrewlenoir
30-17956-andrewlenoir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)