User Tools

Site Tools


30-17958-schoof-la-gi

Schoof
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17958
Tên thay thế 1999 JE33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3087263
Viễn điểm quỹ đạo 2.4975775
Độ lệch tâm 0.0392924
Chu kỳ quỹ đạo 1360.7246706
Độ bất thường trung bình 238.31562
Độ nghiêng quỹ đạo 1.70244
Kinh độ của điểm nút lên 149.01371
Acgumen của cận điểm 345.21452
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17958 Schoof (1999 JE33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17958 Schoof
30-17958-schoof-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)