User Tools

Site Tools


30-17961-mariagorodnitsky-la-gi

Mariagorodnitsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17961
Tên thay thế 1999 JB37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9944144
Viễn điểm quỹ đạo 2.6808980
Độ lệch tâm 0.1468316
Chu kỳ quỹ đạo 1305.4774898
Độ bất thường trung bình 59.88483
Độ nghiêng quỹ đạo 7.12055
Kinh độ của điểm nút lên 50.40767
Acgumen của cận điểm 317.93505
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17961 Mariagorodnitsky (1999 JB37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

This và 19 other asteroids were named after winners in the 2003 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel, the largest pre-college scientific research event in the world.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17961 Mariagorodnitsky
30-17961-mariagorodnitsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)