User Tools

Site Tools


30-17962-andrewherron-la-gi

Andrewherron
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17962
Tên thay thế 1999 JD37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0278492
Viễn điểm quỹ đạo 2.4978336
Độ lệch tâm 0.1038483
Chu kỳ quỹ đạo 1243.3104716
Độ bất thường trung bình 300.49632
Độ nghiêng quỹ đạo 5.46503
Kinh độ của điểm nút lên 229.13907
Acgumen của cận điểm 280.63795
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

17962 Andrewherron (1999 JD37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17962 Andrewherron
30-17962-andrewherron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)