User Tools

Site Tools


30-17963-vonderheydt-la-gi

17963 Vonderheydt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1299.0005562 ngày (3.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-17963-vonderheydt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)