User Tools

Site Tools


30-17965-brodersen-la-gi

Brodersen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17965
Tên thay thế 1999 JO43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2795535
Viễn điểm quỹ đạo 2.9399053
Độ lệch tâm 0.1265173
Chu kỳ quỹ đạo 1539.8969330
Độ bất thường trung bình 348.62848
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20821
Kinh độ của điểm nút lên 311.06866
Acgumen của cận điểm 354.08882
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

17965 Brodersen (1999 JO43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Carl Harold Brodersen, a 2003 Intel International Science và Engineering Fair winner.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17965 Brodersen
30-17965-brodersen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)