User Tools

Site Tools


30-17967-bacampbell-la-gi

Bacampbell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17967
Tên thay thế 1999 JT45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9705532
Viễn điểm quỹ đạo 2.6141204
Độ lệch tâm 0.1403736
Chu kỳ quỹ đạo 1267.6987918
Độ bất thường trung bình 319.46804
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06252
Kinh độ của điểm nút lên 109.00346
Acgumen của cận điểm 2.28584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17967 Bacampbell (1999 JT45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17967 Bacampbell
30-17967-bacampbell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)