User Tools

Site Tools


30-17969-truong-la-gi

Truong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17969
Tên thay thế 1999 JB47
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4505998
Viễn điểm quỹ đạo 2.7103108
Độ lệch tâm 0.0503227
Chu kỳ quỹ đạo 1514.0594934
Độ bất thường trung bình 219.79083
Độ nghiêng quỹ đạo 1.44269
Kinh độ của điểm nút lên 123.48908
Acgumen của cận điểm 310.08080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

17969 Truong (1999 JB47) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17969 Truong
30-17969-truong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)