User Tools

Site Tools


30-17970-palepu-la-gi

Palepu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17970
Tên thay thế 1999 JA48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9301434
Viễn điểm quỹ đạo 2.6139222
Độ lệch tâm 0.1504773
Chu kỳ quỹ đạo 1250.8934333
Độ bất thường trung bình 211.91933
Độ nghiêng quỹ đạo 5.11440
Kinh độ của điểm nút lên 21.29763
Acgumen của cận điểm 232.17659
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17970 Palepu (1999 JA48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17970 Palepu
30-17970-palepu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)