User Tools

Site Tools


30-17971-samuelhowell-la-gi

Samuelhowell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17971
Tên thay thế 1999 JZ50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8861039
Viễn điểm quỹ đạo 2.6513769
Độ lệch tâm 0.1686559
Chu kỳ quỹ đạo 1248.1754968
Độ bất thường trung bình 182.44475
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93776
Kinh độ của điểm nút lên 128.45977
Acgumen của cận điểm 167.63473
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17971 Samuelhowell (1999 JZ50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17971 Samuelhowell
30-17971-samuelhowell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)