User Tools

Site Tools


30-17972-ascione-la-gi

Ascione
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17972
Tên thay thế 1999 JH51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6860930
Viễn điểm quỹ đạo 2.7612302
Độ lệch tâm 0.0137934
Chu kỳ quỹ đạo 1641.8298102
Độ bất thường trung bình 336.46038
Độ nghiêng quỹ đạo 5.12825
Kinh độ của điểm nút lên 201.60397
Acgumen của cận điểm 58.13029
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17972 Ascione (1999 JH51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17972 Ascione
30-17972-ascione-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)