User Tools

Site Tools


30-17976-schulman-la-gi

Schulman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17976
Tên thay thế 1999 JQ54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1832929
Viễn điểm quỹ đạo 2.5158725
Độ lệch tâm 0.0707742
Chu kỳ quỹ đạo 1315.4808453
Độ bất thường trung bình 248.65147
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46033
Kinh độ của điểm nút lên 9.16176
Acgumen của cận điểm 151.58994
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17976 Schulman (1999 JQ54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17976 Schulman
30-17976-schulman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)