User Tools

Site Tools


30-17980-vanschaik-la-gi

Vanschaik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17980
Tên thay thế 1999 JN56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5904701
Viễn điểm quỹ đạo 3.0717819
Độ lệch tâm 0.0850036
Chu kỳ quỹ đạo 1739.9518265
Độ bất thường trung bình 187.49764
Độ nghiêng quỹ đạo 3.22649
Kinh độ của điểm nút lên 80.95495
Acgumen của cận điểm 292.41147
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

17980 Vanschaik (1999 JN56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17980 Vanschaik
30-17980-vanschaik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)