User Tools

Site Tools


30-17982-simcmillan-la-gi

Simcmillan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17982
Tên thay thế 1999 JK57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9987679
Viễn điểm quỹ đạo 2.6242817
Độ lệch tâm 0.1353033
Chu kỳ quỹ đạo 1283.6489404
Độ bất thường trung bình 170.92421
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67598
Kinh độ của điểm nút lên 97.66572
Acgumen của cận điểm 180.07707
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

17982 Simcmillan (1999 JK57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17982 Simcmillan
30-17982-simcmillan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)