User Tools

Site Tools


30-17983-buhrmester-la-gi

Buhrmester
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17983
Tên thay thế 1999 JV59
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9701600
Viễn điểm quỹ đạo 2.9227224
Độ lệch tâm 0.1946833
Chu kỳ quỹ đạo 1397.6570299
Độ bất thường trung bình 56.07056
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73052
Kinh độ của điểm nút lên 153.01717
Acgumen của cận điểm 179.95812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17983 Buhrmester (1999 JV59) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17983 Buhrmester
30-17983-buhrmester-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)