User Tools

Site Tools


30-17984-ahantonioli-la-gi

Ahantonioli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17984
Tên thay thế 1999 JU60
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3119093
Viễn điểm quỹ đạo 3.0809669
Độ lệch tâm 0.1426062
Chu kỳ quỹ đạo 1617.2758848
Độ bất thường trung bình 12.30710
Độ nghiêng quỹ đạo 3.13970
Kinh độ của điểm nút lên 178.20005
Acgumen của cận điểm 62.04350
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

17984 Ahantonioli (1999 JU60) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17984 Ahantonioli
30-17984-ahantonioli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)