User Tools

Site Tools


30-17988-joannehsieh-la-gi

Joannehsieh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17988
Tên thay thế 1999 JR62
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2047842
Viễn điểm quỹ đạo 2.5528242
Độ lệch tâm 0.0731544
Chu kỳ quỹ đạo 1340.0977497
Độ bất thường trung bình 176.62011
Độ nghiêng quỹ đạo 6.01822
Kinh độ của điểm nút lên 181.04094
Acgumen của cận điểm 45.38335
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

17988 Joannehsieh (1999 JR62) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17988 Joannehsieh
30-17988-joannehsieh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)