User Tools

Site Tools


30-17991-joshuaegan-la-gi

Joshuaegan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17991
Tên thay thế 1999 JN65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0934028
Viễn điểm quỹ đạo 2.4939050
Độ lệch tâm 0.0873066
Chu kỳ quỹ đạo 1268.7915071
Độ bất thường trung bình 290.37964
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55074
Kinh độ của điểm nút lên 134.66557
Acgumen của cận điểm 352.90006
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

17991 Joshuaegan (1999 JN65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17991 Joshuaegan
30-17991-joshuaegan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)