User Tools

Site Tools


30-17992-japellegrino-la-gi

Japellegrino
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 12 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 17992
Tên thay thế 1999 JR65
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2155478
Viễn điểm quỹ đạo 2.5112546
Độ lệch tâm 0.0625596
Chu kỳ quỹ đạo 1327.1029291
Độ bất thường trung bình 200.39425
Độ nghiêng quỹ đạo 5.41025
Kinh độ của điểm nút lên 198.51035
Acgumen của cận điểm 345.01569
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

17992 Japellegrino (1999 JR65) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 5 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 17992 Japellegrino
30-17992-japellegrino-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)